Design

Ontwerp van (digitale) producten, diensten en ervaringen

Door BURO.ONE22 dec 2022 · Leesduur 1 min

Vanaf de eerste dag hebben we de gebruikers centraal gesteld bij alles wat we doen. Waarom? Omdat een product draait uiteindelijk om mensen. En om mensen te bereiken, moeten we ze begrijpen. Door middel van digitale producten en toepassingen willen we mensen in staat stellen verder te kunnen dan voorheen.

BURO.ONE Digital helpt start-ups, scaleups en organisaties om relevante en nuttige digitale producten, diensten en ervaringen te ontwikkelen. Wij geloven dat het ontwerp van een product bepalend is voor het uiteindelijk success. We passen design methodes om tot een innovatieve eindresultaat te komen die de gebruikers als relevant en nuttig ervaren. 

We zien het als onze taak om de meest effectieve, eenvoudige en mooie manier te vinden om problemen op te lossen voor de eindgebruikers.

Products & platforms

Wij ontwerpen en ontwikkelen alles wat digitaal is. Web apps, platformen, websites of slimme interfaces.

Digital Branding

We helpen organisaties om een sterk digitaal merk uit te rollen

Prototyping

Door ideeën te vertalen in een prototype is het goed te zien wat wel en wat niet werkt. Door middel van prototyping en validatie vroeg in het proces toe te passen kunnen organisaties zien hoe goed hun product gaat werkt in de praktijk. Deze werkwijze kan betere producten en kostenbesparing leveren op de langere termijn.

Design System

Het ontwerp en de merkwaarden vastleggen in een makkelijk te gebruiken modulair systeem die als doel heeft om een consistent merkervaring te creëren.

BURO.ONE Digital

We omarmen multidisciplinaire samenwerkingen en integreren technologie, data en design voor positief maatschappelijk impact.